InterviewsRéseaux & Infrastructures

Le courant continu n’en finit pas de faire parler de lui depuis une dizaine d’années. Grâce à lui, il sera bientôt possible de pouvoir exploiter les énergies renouvelables à grande échelle et de les acheminer avec des pertes de transmission minimales, à haute tension et sur de très grandes distances depuis les grandes zones de […]

Innovation & TechnologiesInterviewsLe monde de l'énergie

Si vous éprouvez un certain intérêt pour le marketing, vous avez probablement entendu parler de la stratégie Océan bleu. Cette stratégie consiste à sortir d’un environnement concurrentiel saturé (l’Océan rouge) pour créer un espace de marché entièrement nouveau. Au départ utilisé comme métaphore par les deux auteurs à l’origine de cette stratégie, l’océan bleu pourrait […]

ElectricitéInnovation & TechnologiesInterviewsSmart Grid

L’essor des voitures électriques pourrait-il gravement perturber à l’avenir les réseaux électriques ? C’est en tout cas ce que révèle une étude réalisée en Allemagne par la firme de conseil en stratégie Oliver Wyman en collaboration avec l’Université technique de Munich. « Lorsque les voitures électriques représenteront 30% du parc allemand, d’importantes pannes de courant pourraient se […]

ActualitésInside CreosInterviews

Entretien avec Claude Seywert, CEO, et Mario Grotz, Président INTERCONNEXION AVEC LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE BELGE, INAUGURATION DU LUXRING, MISE EN PLACE D’UN CONTACT CENTER POUR LES CLIENTS, UTILISATION INTENSIVE DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA POLITIQUE DE COMMUNICATION, CRÉATION D’UNE ENTITÉ ENTIÈREMENT DÉDIÉE AUX SOLUTIONS INNOVANTES, CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SIÈGE ET CENTRE RÉGIONAL À LUXEMBOURG-VILLE PLUS […]

Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

SERGIO DA COSTA Connection Coordinator  De Connection Coordinator bei der Creos ass responsabel fir Nidderspannungsuschlëss. Hie koordinéiert de Suivi vum Schantjen a këmmert sech em alles, wat muss gemaach ginn, fir dass de Client säin Uschloss kritt: vun der Analyse vun der Demande bis zum Ofschloss vum Projet. An enger éischter Etapp gëtt sech zesumme […]

Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

JACQUES HAYEN Agent Metering Services D’Mataarbechter aus de Metering Services vun der Creos si responsabel fir de Fonctionnement vum Zählerwiesen am Stroum an am Gas.  Am Center zu Contern dréint sech also alles em d’Compteuren. Dem Agent aus dem Service seng Missioun ass et de Responsabelen vum Center am Alldag ze ënnerstëtzen. Dat geet vun der Koordinatioun vun […]

Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

GILLES GARGANESE – Project Manager & STEFFEN WERNICKE – Workforce Leader Den Ënnerhalt vum Gasnetz ass eng wichteg a komplex Aufgab, déi d’Mataarbechter vun der Creos all Dag viru nei Erausfuerderunge stellt. D’Netz get regelméisseg iwwerpréift, ausgebaut an a Stand gehaal. Am Firfeld vun all Schantjen, muss den Project Manager, an Zesummenaarbecht mam Workforce Leader, […]

Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

MELANIE WEIS Technesch Zeechnerin D’technesch Zeechner vun der Creos si responsabel fir d’Dokumentatioun vun de Netzer. Hir Aufgab ass et, op d‘Schantejer erauszefueren an d’Äennerungen, déi durch Arbechten um Netz geschéien, wéi zum Beispill Réier, Muffen, Stroumleitungen oder Elektro-Bornen, déi installéiert goufen, an de Pläng festzehalen. Niewt dem Dokumentéieren vun neien Installatiounen, këmmeren si sech […]

Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

STEVEN MERING & ROLAND BARTHEL Elektriker D’Elektriker vun der Creos fueren all Dag an der Equipe eraus, fir elektresch Installatiounen op privaten an ëffentleche Schantercher a Betrib ze huelen. Nei Uschlëss, de Montage vun Panzerkëschten a Compteuren an d’Ubanne vun de Photovoltaikanlagen un d’Netz gehéieren zu hieren Haaptaufgaben. Si ginn awer och geruff, wann zum Beispill eng bestoend Installatioun modifizéiert […]