Inside CreosInterviewsMy Job, My Energy

My Job, My Energy – Gilles Garganese & Steffen Wernicke

GILLES GARGANESE – Project Manager & STEFFEN WERNICKE – Workforce Leader

Den Ënnerhalt vum Gasnetz ass eng wichteg a komplex Aufgab, déi d’Mataarbechter vun der Creos all Dag viru nei Erausfuerderunge stellt. D’Netz get regelméisseg iwwerpréift, ausgebaut an a Stand gehaal. Am Firfeld vun all Schantjen, muss den Project Manager, an Zesummenaarbecht mam Workforce Leader, den détailléierte Projet ausschaffen a Prioritéiten evaluéieren.

Niewt den internen Equippen, déi si géréieren, schaffen si och enk mat de Lokalpartner zesummen: zum Beispill mat de Gemengen, dem Waasserwierk oder der Post. Nëmmen a Koordinatioun kann en efficacen a sëcheren Oflaf garantéiert ginn.

Bei der Duerchféirung vum Schantjen ass vill Flexibilitéit gefrot. Oft ginn et Imprévuen, déi op der Plaz a Récksproch mam Entrepreneur an den Awunner geléist musse ginn. Wann d’Strooss bis opgerappt ass, engagéiert sech Creos, e Maximum ze maachen, fir deen Oofschnëtt bäschtméiglech fir d’Zukunft opzestellen.

„Mir stinn all Dag viru neien Erausfuerdungen. Eis Aufgab ass et Léisungen ze fannen“.

Join the discussion

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.